11

TRENDİM PAZAR SAN. VE TİC. A.Ş. (“Trendim Pazar”) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı alıcı grupları, işlemenin dayanağı olan hukuki sebepler ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
1-İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik: Ad, Soyad, Cinsiyet
İletişim: E-posta Adresi, Telefon, Adres

İşlem Güvenliği: Şifre

Müşteri İşlem Bilgisi: Mesaj türü, mesaj konusu, konu başlığı, iletişim telefonu, sipariş numarası, ürün adı, mesaj içeriği

DİĞER- Üyelik İşlem Bilgisi: Mesaj türü, mesaj konusu, konu başlığı, mesaj içeriği

Pazarlama: Favori ürünler

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda işleme amaçlarıyla eşleştirilmiştir:

Ad, Soyad:

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi (Elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanızın olması halinde)
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanızın olması halinde)
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi (Elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanızın olması halinde)
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi (Mesajlarım alanından tarafımızla iletişime geçmeniz halinde)
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Adres bilgilerim alanından ön tanımlı adres eklemeniz halinde)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi (Mesajlarım alanından tarafımızla iletişime geçmeniz halinde)
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi (Mesajlarım alanından tarafımızla iletişime geçmeniz halinde)
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Doğum tarihi, cinsiyet:

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi (Elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanızın olması halinde)
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanızın olması halinde)
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi (Elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanızın olması halinde)
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

E-posta adresi:

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi (Elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanızın olması halinde)
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanızın olması halinde)
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi (Elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanızın olması halinde)
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Telefon:

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi (Elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanızın olması halinde)
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanızın olması halinde)
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi (Elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanızın olması halinde)
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi (Mesajlarım alanından tarafımızla iletişime geçmeniz halinde)
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Adres bilgilerim alanından ön tanımlı adres eklemeniz halinde)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi (Mesajlarım alanından tarafımızla iletişime geçmeniz halinde)
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi (Mesajlarım alanından tarafımızla iletişime geçmeniz halinde)

Adres:

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Adres bilgilerim alanından ön tanımlı adres eklemeniz halinde)

Şifre:

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Favori Ürünler:

 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mesaj türü, mesaj konusu, konu başlığı, mesaj içeriği, sipariş numarası, ürün adı [Mesajlarım sekmesinden mesaj türünün kredi kartı /havale işlemleri, Sipariş / Teslim Öncesi, Sipariş / Teslim Sonrası, Satış Sonrası (İade / Arıza) sekmelerinden birisinin seçilmesi halinde]:

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi (Mesajlarım alanından tarafımızla iletişime geçmeniz halinde)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi (Mesajlarım alanından tarafımızla iletişime geçmeniz halinde)
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi (Mesajlarım alanından tarafımızla iletişime geçmeniz halinde)

Mesaj türü, mesaj konusu, konu başlığı, mesaj içeriği [Mesajlarım sekmesinden mesaj türünün Ürünlerimiz Hakkında, Web Sitemiz Hakkında ve Mağazalarımız Hakkında sekmelerinden birisinin seçilmesi halinde]:

 • Talep ve Şikayetlerin Takibi (Mesajlarım alanından tarafımızla iletişime geçmeniz halinde)

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Trendim Pazar mobil uygulaması, www.trendimpazar.com üzerinden otomatik yollarla toplanmaktadır.

Ad, soyad şeklindeki kişisel verileriniz,

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Doğum tarihi ve cinsiyet şeklindeki kişisel verileriniz,

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,

E-posta adresi şeklindeki kişisel veriniz,

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Telefon şeklindeki kişisel veriniz,

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Adres şeklindeki kişisel veriniz,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Şifre şeklindeki kişisel veriniz,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Favori ürünler şeklindeki kişisel veriniz,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Mesaj türü, mesaj konusu, konu başlığı, mesaj içeriği, sipariş numarası, ürün adı [Mesajlarım sekmesinden mesaj türünün kredi kartı /havale işlemleri, Sipariş / Teslim Öncesi, Sipariş / Teslim Sonrası, Satış Sonrası (İade / Arıza) sekmelerinden birisinin seçilmesi halinde] şeklindeki kişisel verileriniz;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Mesaj türü, mesaj konusu, konu başlığı, mesaj içeriği [Mesajlarım sekmesinden mesaj türünün Ürünlerimiz Hakkında, Web Sitemiz Hakkında ve Mağazalarımız Hakkında sekmelerinden birisinin seçilmesi halinde] şeklindeki kişisel verileriniz;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4-Kişisel Verilerin Aktarılması

Ad soyad, e-posta adresi şeklindeki kişisel verileriniz;

Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İleti Gönderim Hizmeti sunan Tedarikçi’lerimize aktarılabilecektir.

5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları, Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Trendim Pazar’a iletmeniz durumunda Trendim Pazar talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Trendim Pazar tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Kişisel verinin sahibi olan ilgili kişiler olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Trendim Pazar’ın GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. ÖZTRAK CAD. NO 23/ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ adresine kimliğinizi tevsik edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir,  info@trendimpazar.com  veya  info@trendimpazar.com  adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Trendim Pazar’ın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Trendim Pazar’a ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay veren ilgili kişiler diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilir.

İlgili kişiler/üyeler bu husustaki ret bildirimini, Trendim Pazar mağazalarından veya yukarıda bahsedilen ilgili diğer kanallardan gerçekleştirebilir.

İlgili kişinin/üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).6-Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

Kanun’un 7.maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin info@trendimpazar.com veya info@trendimpazar.com kanallarından talebini iletmesi halinde kişisel verileri silinir veya anonim hale getirir.

Ana Menü